Om Nor-Express

Nor-Express er et selskap som tilbyr transport, spedisjon og tredjepartslogistikk. Vi har per i dag 9 ansatte. Nor-Express har hovedkontor sentralt i Sortland havn, og et avdelingskontor på Stokmarknes.

Ved hjelp av et bredt distribusjonsnett dekker Nor-Express både sjø – og landtransport nasjonalt og internasjonalt. Nor-Express tilbyr også komplette løsninger som varemottak, lagring, plukk, pakk, import, lagerstyring med mer.

Gjennom vår ekspertise kan vi tilby import- og eksportfortolling for våre kunder via tvinn (Tollvesenets online system). Vi har godt kvalifiserte ansatte som hjelper deg med dine grense- passeringer.

I tillegg er Nor-Express gassforhandler for Yara Praxair. Nor-Express er ditt bindeledd i Vesterålen mellom leverandør og kunde.

POSISJONSLISTE

Her kan man laste ned og se posisjonsliste for gjeldende uke.

 

Last ned posisjonsliste

nor-lines
bring